Tag Archive | House of Blues and Browns

A new houses project / Een nieuw huisjes project

Houses are my weakness, put a house on a design and I’m pretty much done in. I don’t know where this obsession with houses come from. Sure, I love to watch houses, especially other people’s houses. Sure, I love my new house. But honestly, have you ever had to stitch a large house and wonderred what you were doing? Exactly, houses take up quite a lot of time to stitch, since it is all solid stitching.

Huizen zijn mijn zwakte, zet een huis op een ontwerp en ik ben al snel een fan. Ik weet niet waar deze obsessie met huizen wegkomt. Zeker, ik houd van het bekijken van huizen, zeker andermans huis. Zeker, ik houd van mijn nieuwe huis. Maar werkelijk, heb je wel eens een groot huis moeten borduren en gedacht: waar ben ik toch mee bezig. Want huizen borduren kost nogal wat tijd, aangezien ze helemaal vol geborduurd worden.

These houses are different, they are easy peasy and quick. They are great to stitch. And the rest of the design is quite wonderful as well. Stitching letters is so relaxing (if you forget the ending of threads). You stitch 20-30 stitches and voila, you have another letter done.

Deze huisjes zijn anders, ze zijn heel gemakkelijk en snel. Ze zijn geweldig om te borduren. En de rest van het ontwerp is net zo geweldig. Letters borduren is zo ontspannen (als je het afwerken van de draadjes even vergeet). Je borduurt 20-30 kruisjes en voila, weer een letter klaar.

In case you are wondering, this is House of Blues and Browns Sampler by With Thy Needle and Thread. And the fabric is cream colored, which might come as a total surprise looking at the picture, but it really is. And I changed one of the colors of the houses to Wheatfields from Sampler Threads.

In het geval je het je afvraagt, dit is House of Blues and Browns Sampler van With Thy Needle and Thread. En de stof is cremekleurig, wat als een complete verrassing kan komen, als je naar de foto kijkt, maar dat is het echt. En ik heb een van de kleuren van de huisjes veranderd naar Wheatfields van Sampler Threads.

Not sure if I’ll make it into a pillow like the picture on the cover of the design or if I’m going to frame it.

Ben er nog niet uit of ik er een kussen van maak zoals op de foto van het ontwerp of dat ik het inlijst.

Advertisements