Tag Archive | Friends

A gift / Een kadootje

Normally, I don’t stitch a lot of gifts. Not because I don’t want to, or because of lack of friends who appreciate the effort, but more because a lack of time. Stitching with a deadline is just not something I enjoy very much :).

Ik borduur weinig kadootjes normaal gesproken. Niet omdat ik dat niet wil, of omdat ik vriendinnen mis die dat kunnen waarderen, maar meer omdat ik zo weinig tijd heb. En borduren onder een deadline is niet iets wat ik erg prettig vind :).

However, when I saw this design in Nashville, I knew I had to stitch it for a dear friend. She’s the sister of my heart, and with the Celtic knot and the Celtic border around the design, it was just perfect.

Maar, toen ik dit patroon in Nashville zag, wist ik gewoon dat ik het moest borduren voor een speciale vriendin. Ze is mijn hartszus en met de Keltische knoop en de Keltische rand rondom het ontwerp, was dit gewoon perfect.

So I got started and we’ll see when it’s done :). She doesn’t know I’m planning this, so there is no deadline involved.

Dus ben ik begonnen en we zien wel wanneer het klaar is. Zij weet niet dat ik dit van plan ben, dus er is geen deadline :).

Advertisements