5 last minute Christmas gifts / 5 kerstkadootjes voor het laatste moment

While giving gifts at Christmas is not a tradition over here, more and more people are surprising family and friends with a gift. And for stitchers, there are a few last minute gifts, that are always welcome.

Hoewel het geven van kadootjes met kerst geen traditie hier is, geven meer en meer mensen familie en vrienden iets met kerst. En voor borduursters, zijn hier een paar last minute kadootjes die altijd welkom zijn.

1. Scissors/ scharen

My absolute favorite brand of scissors: Gingher and their special editions are just wonderful They’re not cheap, but they will last you a lifetime.

Mijn absolute favoriete merk van scharen: Gingher en hun speciale uitgaves zijn werkelijk prachtig. Ze zijn niet goedkoop, maar kunnen een heel leven mee.

2. Needles/naalden

To also give you a cheap gift idea, needles are always needed! Send a pack of #24, #26 or #28 to your stitching friend and she’ll be happy.

En om je ook een goedkoop kado-idee te geven, naalden zijn altijd nodig. Stuur een pakje #24, #26 of #28 naar een borduurvriendin en ze zal vast blij zijn.

3. Needleminder / Naaldenmagneet

These beautifully crafted needleminders are just what every stitcher needs to keep track of her needles.

Deze prachtig uitgevoerde naaldenmagneten zijn precies wat elke borduurster nodig heeft om haar naalden terug te vinden.

4. Floss bobbins / garenkaartjes

Another accessoiry we stitchers can’t live without. Not expensive, and fun to give and receive.

Nog zo’n accessoire waar wij borduursters niet zonder kunnen. Niet duur en leuk om te geven en te ontvangen.

5. Fabric / stof

What would we do without fabric? I am a linen snob and love to stitch on linen. Give me a piece of linen and I am one happy stitcher.

En wat zouden we doen zonder stof. Ik ben een linnen snog en vind het heerlijk om op linnen te borduren. Geef mij een stuk linnen en ik ben een heel gelukkige borduurster.

And if you are in need of more ideas, just check my friend Berns blog.

En als je nog meer ideetjes nodig hebt, kijk dan op het blog van mijn vriendin Bern.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s