A silk gauze project / Een zijden gaas project

Since we were preparing for the miniature show (you can read about it here), I was looking for a miniature project I had stitched a couple of years ago. It is done on silk gauze and has 16 half crosses or petit points to the centimeter (that would be 40 petit points to an inch for my US readers). I added a 2 euro piece to give you an idea of how small it is.

Toen we bezig waren met de voorbereidingen voor de miniatuurbeurs (je kunt er hier over lezen), ben ik op zoek gegaan naar een miniatuurproject dat ik een paar jaar geleden heb geborduurd. Het is op zijden gaas geborduurd en heeft 16 steken of petit points per centimeter. Ik heb er een 2 euro muntstuk naast gelegd zodat je een idee hebt van de afmetingen.

I remember how much I loved doing this, working on silk gauze to me is almost like painting. And even filling in the background is fun to do, it is almost like meditating. Besides, when you start filling in the background, the motifs seem to pop out. Another project that I did, can be seen here.

Ik herinner me hoeveel plezier ik aan dit borduren beleef, het borduren op zijden gaas is voor mij bijna schilderen. En zelfs het invullen van de achtergrond is leuk om te doen, het is bijna mediteren. Bovendien, als je de achtergrond gaat invullen, lijken de motieven ineens van het gaas af te springen. Een ander project dat ik heb gedaan, kun je hier zien.

Even my mom got to stitch on this 40 count silk gauze, she’s making good progress and I hope to be able to show it here pretty soon.

Zelfs mijn moeder is begonnen met het borduren op dit 16 draads zijden gaas en ze schiet al aardig op, ik hoop dat ik het hier binnenkort kan laten zien.

Oh, and in case you are interested, the kit for this design, is available in my shop.

Oh, en voor het geval je geïnteresseerd bent, het pakketje voor dit patroon is beschikbaar in de winkel.

 

3 thoughts on “A silk gauze project / Een zijden gaas project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s