November word play / Spelen met woorden november

One of the greatest joys about having your own needleworkshop, is that every now and then packages arrive with new designs, books, threads and fabrics. I always feel like a kid in a candy store. And despite my better judgement, I keep dreaming about all the designs I want to stitch.

Een van de leukste pleziertjes van het hebben van een eigen borduurwinkel, is dat er af en toe dozen arriveren, vol met patronen, boeken, garens en stoffen. Ik voel me altijd net een kind in een snoepwinkel. En tegen beter weten in, blijf ik dromen van al die ontwerpen die ik nog eens wil borduren.

So, when this design came in, I just “had” to start it and see how it would work up. Just imagine if it would turn out completely different from the picture :).

Dus, toen dit ontwerp binnen kwam, “moest” ik er gewoonweg aan beginnen om te zien hoe het uit zou pakken. Stel je toch eens voor als het er compleet anders uit zou zien dan op het plaatje :).

As I still had some fabric laying around from this project and this project, I could make a quick start. The design uses a fair number of Sampler Threads colors, but I’d say you can easily substitute the ones that require only a few stitches for DMC/Venus.

Aangezien ik nog wat stof had liggen van dit project en dit project, kon ik een vliegende start maken. Het ontwerp vraagt om een behoorlijk aantal kleuren van Sampler Threads, maar ik zou zeggen, dat je de kleuren die maar voor een paar steekjes gebruikt worden, makkelijk om kunt zetten naar DMC/Venus.

This is my progress so far. I wasn’t completely sure about the color of the words (Walnut), but decided to leave it as it is.

Dit is mijn voortgang tot nu toe. Ik was niet helemaal zeker van de kleur van de woorden (Walnut), maar heb besloten om het zo te laten.

One thought on “November word play / Spelen met woorden november

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s