Christmas stitching / Borduren voor kerst

Way back in July, we had our annual Christmas in July workshop. It is always fun to work on something Christmassy when it is summer over here. And since the summer this year was rather cold and rainy, it made stitching something for Christmas even more fun.

Heel lang geleden in juli, hadden we onze jaarlijkse Kerst in juli workshop. Het is altijd leuk om aan iets voor kerst te werken als het hier zomer is. En aangezien onze zomer dit jaar koud en nat was, was het nog leuker om iets voor kerst te borduren.

Way, way back when we were in Nashville, we saw this design and immediately knew that this was going to be our Christmas in July workshop. So we stocked up on the charts and patiently waited for the time that they could be stitched.

Nog langer geleden, toen wij in Nashville waren, kwamen we dit ontwerp tegen en wisten we gelijk dat dit het project zou worden voor de Kerst in juli workshop. Dus namen we een stapel patronen mee en wachtten we geduldig tot het tijd was om ze te borduren.

In between Nashville and the Christmas in July workshop, I had to move the shop and then move myself and Miss Murphy. So, stitching was put on the back burner, except for this project. It was so much fun to stitch these monochromatic designs. Fortunately, I have a friend who not only finished the blue one for me, but also turned the Kringle Keepers into these wonderful creations.

En ergens tussen Nashville en de Kerst in juli workshop, moest ik de winkel verhuizen en daarna mijzelf en Miss Murphy. Het borduren kwam op een laag pitje te staan, behalve voor dit project. Het was heerlijk om met een kleur deze ontwerpen te borduren. Gelukkig heb ik een vriendin die niet alleen de blauwe versie heeft afgeborduurd, maar die ook van deze Kringle Keepers deze prachtige zakjes heeft gemaakt.

And if you are wondering about the green one, it is stitched (by me) but the right green fabric needs to be located.

En voor het geval je je afvraagt waar de groene versie is, hij is geborduurd (door mij) maar het juiste groene stofje is nog niet gevonden.

Advertisements

One thought on “Christmas stitching / Borduren voor kerst

  1. It was fun catching up with what you’ve been doing – LOVE your kringle cones – they are just lovely. Your shop window is very attractive dressed up for christmas. I hope things have settled down and you are enjoying your new space (home) – have a great weekend and enjoy all those wonderful projects you mentioned. Melody

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s