Dollhouse show / Poppenhuisbeurs

At the end of October my mom and I had a booth at the Dollhouse Show in Arnhem. We had never done a miniature show before and it was quite different from the other shows we do. For starters, people need way less fabric than we “regular” stitchers doe :).

Eind oktober hebben mijn moeder en ik een kraam gehad op de Poppenhuisbeurs in Arnhem. We hadden nog nooit een miniatuurbeurs gedaan en het was echt anders dan andere beurzen waar we staan. Om te beginnen hebben de mensen veel minder stof nodig dan wij “normale” borduursters :).

It was amazing to see what people are able to make on a 1:12 scale. So impressive. Literally everything you have in your every day life can be found on a 1:12 scale. That includes lighting, food, plants, silverware etc.

Het was verbazingwekkend om te zien wat mensen allemaal op een schaal van 1:12 kunnen maken. Zo indrukwekkend. Letterlijk alles wat je in je gewone leven hebt, kan gemaakt worden op 1:12. Zoals verlichting, eten, planten en bestek etc.

Though I am not in need of another hobby, I did buy a little doll and a miniature bed. Because if we return next year we want to have some models. And show the miniature lovers that embroidery threads can be used for oh so many things miniature.

En hoewel ik geen nieuwe hobby nodig heb, heb ik wel een klein poppetje gekocht en een miniatuurbed. Want als we volgend jaar terugkomen, dan willen we een paar modellen hebben. Om de miniatuurliefhebbers te laten zien dat borduurgaren voor oh zoveel miniatuur toepassingen gebruikt kan worden.

Advertisements

3 thoughts on “Dollhouse show / Poppenhuisbeurs

  1. We hebben deze beurs een paar keer bezocht en uiteindelijk besloten om het toch maar bij ‘ware grootte’ te houden. Maar het blijft trekken hoor, die friemeltjes!

  2. Pingback: A silk gauze project / Een zijden gaas project | Once upon a Stitch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s