Hal: A little late / Een beetje laat

Last week I simply had the urge to start stitching something Halloweeny. Nothing too complicated, but just something that I would enjoy. So, in comes the Blackbird design “Casting a Spell”. These ladies come up with such great designs, that it is hard to resist stitching them.

Vorige week had ik ineens de behoefte om iets Halloweenachtigs te borduren. Niets dat erg gecompliceerd was, maar gewoon iets waar ik plezier aan zou hebben. Dus komt het Blackbird patroon “Casting a Spell” om de hoek kijken. Deze dames ontwerpen zulke mooie patronen, het is gewoon moeilijk om ze niet te borduren.

They have their models stitched on 30 count linen, but I settled for 40 count Lambswool linnen. Lambswool is IMHO the perfect color for these designs. And the best part, you only need 5 colors to stitch the designs.

Zij hebben hun modellen op 12 draads stof geborduurd, maar ik heb gekozen voor 16draads Lambswol linnen. Lambswool is naar mijn bescheiden mening, de perfecte kleur voor deze patroontjes. En het beste is, je hebt maar 5 kleuren nodig om de ontwerpen te borduren.

So, after stitching for a few nights, I spent last Sunday sewing this little pillow together. I used beads while whipstitching the pillow and love how that turned out. It’s a little more work, but gives such a neat finishing.

Dus, na een paar avonden borduren, heb ik afgelopen zondag dit kleine kussentje in elkaar genaaid. Ik heb kraaltjes gebruikt tijdens het in elkaar naaien en ben heel tevreden over dat resultaat. Het is wat meer werk, maar geeft zo’n mooie effect.

And just in case you would like to know, the pillow measures approximately 4  x 1.25 inches.

En voor het geval je het wilt weten, het kussentje is 10  x  3 centimeter.

4 thoughts on “Hal: A little late / Een beetje laat

  1. Pingback: Prairie Schooler stitching / Prairie Schooler borduren | Once upon a Stitch

  2. Pingback: November word play / Spelen met woorden november | Once upon a Stitch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s