And another miniature / En nog een miniatuurtje

During my final weeks in Groningen, I started a small sampler. My reasoning was, that since it was all in one color and it was all in cross stitch, it would be the perfect project to finish before my move.

In de laatste weken dat ik in Groningen woonde, ben ik met een klein merklapje begonnen. Mijn gedachte was, dat aangezien het allemaal in 1 kleur was geborduurd en allemaal in kruissteek was, het een ideaal projectje was om te borduren voordat ik zou verhuizen.

Well, this tiny sampler took me almost 2 months to finish. What I didn’t realize, was that after work, after packing up more boxes, after arranging all those pesky details that come along with a move, I simply didn’t have any energy left to stitch.

Wel, het heeft bijna 2 maanden geduurd voor ik dit kleine merklapje af had. Wat ik me niet realiseerde, was dat na mijn werk, na het pakken van de dozen, na het regelen van al die kleine details die bij een verhuizing horen, ik gewoonweg geen energie meer had om iets te borduren.

Once I was in my new place, it took me a while to pick up my stitching. But this was one of the first finishes.

Toen ik eenmaal in mijn nieuwe huis was, duurde het even voor ik weer aan het borduren was. Maar dit is een van mijn eerste werkjes.

Stitched on 35 count Weeks Dye Works linen with Havana Brown Gloriana silk.

Geborduurd op 13,5 draads Weeks Dye Works linnen met Havana Brown Gloriana zijde.

Advertisements

2 thoughts on “And another miniature / En nog een miniatuurtje

  1. Lieve Annemiek, Ik ben heel blij voor jou dat je, na al dat schuren, verven, verhuizen van je huis en de winkel, eindelijk weer toe komt aan heerlijk ontspannen borduren. Ik hoop dat er weer veel mooie werkjes zullen volgen. Succes met alles, groetjes Christianne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s