A sock / Een sok

Last year while in Dallas, we bought some exciting sock wool, fully intending to knit a pair of socks. Of course we got this brilliant idea at the last day of our visit, so I got started and that was about it.  Before our visit this year, I had emailed my friend and told her that I really needed to knit at least one sock, so that I would know how to knit a heel. I know, there are plenty of instructions on the internet, some even with a video, but it works best for me if I see somebody do it.

Vorig jaar toen we in Dallas waren, hebben we bijzonder leuke sokkenwol gekocht, met het idee of een paar sokken te breien. Natuurlijk kregen we dit brilliante idee op de laatste dag van ons bezoek, dus ik had een beginnetje, maar dat was het. Dit jaar heb ik mijn vriendin gemaild voor we vertrokken, dat ik echt 1 sok moest breien, zodat ik zou weten hoe ik een hiel moest breien. Ik weet het, er zijn voldoende instructies op het internet, sommigen zelfs met video, maar voor mij werkte het het beste als ik het iemand zie doen.

So this year, no stitching time for me, I worked dilliguently on my sock. After 3 days of knitting, I got my sock finished. I started all over again and worked straight through to the end.

Dus dit jaar, geen tijd om te borduren, ik heb ijverig aan mijn sok gewerkt. En na drie dagen breien, had ik mijn sok klaar. Ik ben helemaal opnieuw begonnen en heb van begin tot het eind gewerkt.

I did make notes this time and hope that this summer, when I think I have the time to knit the other sock, I still remember everything. If not, I’ll just have to wait for another Dallas visit.

Ik heb notities gemaakt deze keer en hoop dat deze zomer, als ik hopelijk tijd heb om de andere sok te breien, ik nog steeds alles weet. En als dat niet lukt, dan moet ik gewoon wachten op een volgende trip naar Dallas.

Advertisements

3 thoughts on “A sock / Een sok

 1. Laat ik nou hier dezelfde sok hebben, zelfde garen. Ik laat ze breien hoor, kan het nog steeds zelf niet.

  Ik heb 5 deeltjes van de prairie schooler inmiddels af. Staan op mijn blog. Ik hoop ze voor de volgende workshop af te maken.

  Groetjes en tot ziens,
  Amarins

 2. Keurige sok Annemiek, zegt deze frik.

  Nu moet je eigenlijk lid worden van Ravelry (gratis).
  Maar je bent gewaarschuwd: niks zo verslavend als sokkenbreien. Ik ben pas aan m’n achtste paar bezig van dit jaar…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s