A weary week / Een treurige week

Last Tuesday morning I received an email from a friend to let me know that Lisa from The Primitive Needle was missing. Her car had been swept away by a flood and couldn’t be found by rescue workers. Later that Tuesday her body was found. The needlework industry lost a talented designer and I lost a stitching friend.

Afgelopen dinsdag kreeg ik een mailtje van een vriendin om mij te laten weten dat Lisa van The Primitive Needle werd vermist. Haar auto was meegesleurd door een overstroming en kon niet door reddingswerkers gevonden worden. Later op de dag werd haar lichaam gevonden. De borduurwereld heeft een getalenteerde ontwerpster verloren en ik een borduurvriendin.

I met Lisa many years ago, when the internet was still new, when bulletin boards (remember those?) were the way of communicating and sharing your needlework. We both were part of a group that decided to meet up in October 2000 in Denver.

I heb Lisa jaren geleden ontmoet, toen het internet nog nieuw was en toen de zogenaamde bulletin boards (herinner je die nog?) de manier waren om met elkaar te “praten” en je borduurresultaten te delen. We behoorden allebei tot een groepje internationale borduursters die besloot om in oktober 200o elkaar te ontmoeten in Denver.

Lisa didn’t come to that meeting, but we continued to stay in touch over a number of years. Later, the group sort of dissolved and we lost tocuh. Imagine my surprise when I walked into an Embassy Suites room in September 2008 and there was Lisa! I had no idea she was behind The Primitve Needle. It was so exciting to talk to each other again and we had a lot of fun. I met her again in Nashville, St. Charles, Nashville last year and Nashville this year.

Lisa kon niet naar die ontmoeting komen, maar we bleven met elkaar mailen gedurende enkele jaren. Later viel de groep uit elkaar en verloren wij elkaar ook uit het oog. Denk je eens in hoe verrast ik was toen ik in september 2008 een kamer van de Embassy Suites in St. Charles binnenliep en daar Lisa tegenkwam. Ik had er geen idee van dat zij de ontwerpster van The Primitive Needle was. Het was zo leuk om weer bij te kletsen en we hebben die beurs veel plezier gehad. Ik heb haar daarna nog in Nashville, St. Charles, Nashville vorig jaar en natuurlijk dit jaar in Nashville weer ontmoet.

Maybe that is the hardest part of this passing, 10 days ago we were talking, laughing and making plans about meeting up in 2012.

Misschien is dat wel het moeilijkste van dit overlijden, 10 dagen geleden waren we nog aan het praten, lachen en plannen aan het maken voor een ontmoeting in 2012.

Ever since this news reached my, I haven’t really been in the mood to stitch or to blog for that matter. It takes time to cope with the loss of a friend. My heart goes out to her family, which she loved very much and her friends and co-workers.

Sinds ik het nieuws gehoord heb, ben ik niet echt in de stemming geweest om te borduren. Het kost tijd om het verlies van een vriendin te verwerken. Ik voel mee met haar gezin, waar ze veel van hield en haar vrienden en collega’s.

DF, LT, Lisa and myself / DF, LT, Lisa en ik – September 2008

Advertisements

8 thoughts on “A weary week / Een treurige week

  1. Wat een verschrikkelijk bericht heb jij ontvangen. Ik wens je veel sterkte de komende periode want dat heb je nodig. Een vriendin verliezen is niet niets!!!

  2. Wat een verschrikkelijk verhaal en wat verdrietig om op deze manier een vriendin te moeten verliezen! Ik wens je heel veel sterkte toe!!
    Groeten, Sylvia

  3. Van harte gecondoleerd met je grote verlies. Lisa maakte prachtige patronen, en ze zal zeker gemist worden door haar familie, vrienden en borduursters over de hele wereld.

  4. I felt much the same Annemieke – although not having the shock of recently seeing Lisa like you and all the other Nashville participants had – so very sad – makes you realize how fleeting life is – so pick up that needle and enjoy every minute. Melody

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s