Some more Christmas / Nog een beetje kerst

Despite my lack of blogging, I have been quite busy in January. Going over my pics of last month, I realized there are several I haven’t shared here.

Ondanks mijn gebrek aan blog posts, ben ik behoorlijk druk geweest in januari. Toen ik mijn foto’s bekeek, realiseerde ik me, dat ik nog een aantal niet hier had getoond.

Santa, please bring me – Homespun Elegance

I don’t remember exactly when I started this, but I know it got done shortly after the new year started. I changed some of the colors and used Sampler Threads Wool for the beard and the coat. It’s stitched on 40 count summer khaki linen and when using the Wool, you can only stitch a half cross, but I love how it works up.

I kan me niet meer exact herinneren wanneer ik hier mee ben begonnen, maar ik weet dat ik het in het begin van januari af heb gemaakt. Ik heb sommige kleuren veranderd en heb Sampler Threads Wool gebruikt voor de baard en de jas. Het is geborduurd op 16dr summer khaki linnen en als je de wol gebruikt, kun je alleen een half kruisje maken, maar ik vind het geweldig werken.

And here is an update of Sara Cricks. I got a bit sidetracked by all kinds of small projects, but Sara is back into rotation.

En hier is nog een update van Sara Cricks. I werd wat afgeleid door allerlei kleine projectjes, maar Sara is inmiddels opgenomen in de rotatie.

Sara Cricks – Stacy Nash Primitives

I am using different Valdani threads to give it an even more primitve and aged look. The linen is a Gander one, don’t have the info right here, but it’s the perfect color for primitive designs.

Ik gebruik diverse kleuren Valdani garen om het nog wat primitiever en ouder te laten lijken. Het linnen is van Gander, ik heb de exacte informatie hier niet, maar het is de ideale kleur om primitieve patronen op te borduren.

Advertisements

4 thoughts on “Some more Christmas / Nog een beetje kerst

  1. Both are lovely — I love both designers. I always love the HE Santa ornaments. And Sara Crick — I can’t wait to see more of her, she’s so pretty!

  2. I love that Sara Cricks pattern. Beautiful result so far. Can you tell me a bit more about the pattern ?? PLeeaassee…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s