Happy 2011!

The first 9 days of 2011 are gone and if the rest of the year is the same, it will prove to be a productive if busy year. I hope everybody will have a safe, healthy, happy and stitchy 2011.

De eerste 9 dagen van 2011 zijn alweer voorbij en als de rest van het jaar hetzelfde is, dan lijkt het een productief en druk jaar te worden. Ik hoop dat iedereen een gezond, veilig, gelukkig en borduurrijk 2011 heeft.

One of the changes on this weblog is that I will try to write in Dutch as well. I haven’t yet figured out how to do this the best, but hope this format will work.

Een van de veranderningen op dit weblog is, dat ik ga proberen om ook in het Nederlands te schrijven. Ik ben er nog niet uit hoe dat het beste kan (qua lay out) maar ik hoop dat dit formaat werkt.

The days before and after Christmas were spent in the shop and the new house. I finally got to painting some walls and the difference between the blue and the off white is amazing. I love how the room looks now and can’t wait for the final colors to be put on the walls. It took 3 times before the dark blue wall was finally covered :).

De dagen rondom kerst heb ik doorgebracht in de winkel en in mijn nieuwe huis. Ik kon eindelijk aan het verven van de muren beginnen en het verschillen tussen het blauw en het off white is verbazingweekend. Ik vind de nieuwe kleuren geweldig en kan niet wachten om te zien hoe het lijkt als de uiteindelijke kleuren op de muren zitten. De donkerblauwe muur heb ik 3 x geverfd voor het blauw voldoende weggewerkt was :).

In between all the painting, I managed to get a few smaller projects done. Here’s one ornament that I stitched before Christmas. It’s Festive Redbird by Homespun Elegance, released last year. I changed some of the colors more to my own liking.

Tussen het verven door, heb ik nog een paar kleinere projectjes geborduurd. Dit is een ornamentje dat ik voor kerst heb geborduurd. Het is van Homespun Elegance en heet Festive Bird. Ik heb de kleuren wat aangepast naar mijn eigen smaak.

Advertisements

One thought on “Happy 2011!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s